BGP

ସମ୍ବାଦ

MTP® ଏବଂ MPO କେବୁଲ୍ FAQ |

ଫାଇବର MPO କ’ଣ?

MPO (ମଲ୍ଟି-ଫାଇବର ପୁସ୍ ଅନ୍) କେବୁଲଗୁଡିକ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ MPO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାପ୍ ହୋଇଛି |MPO ଫାଇବର ସଂଯୋଜକ 2 ରୁ ଅଧିକ ଫାଇବର ସହିତ ରିବନ୍ କେବୁଲ ପାଇଁ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସାନ୍ଦ୍ରତା କ୍ୟାବଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକରେ ମଲ୍ଟି-ଫାଇବର ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |MPO ସଂଯୋଜକ IEC 61754-7 ମାନକ ଏବଂ US TIA-604-5 ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଧାରଣ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ LAN ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ MPO ସଂଯୋଜକମାନେ ସାଧାରଣତ 8 8, 12, 16 କିମ୍ବା 24 ଫାଇବର ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ 32, 48, 60, 72 ଫାଇବର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ସୁପର ହାଇ-ଡେନସିଟି ମଲ୍ଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକାରର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସୁଇଚ୍ ରେ ସମ୍ଭବ | -ଫାଇବର ଆରେ

ଫାଇବର MTP କ’ଣ?

(ମଲ୍ଟି-ଫାଇବର ପୁଲ୍ ଅଫ୍) ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର MTP® କେବୁଲଗୁଡିକ, ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ MTP® ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |ଉନ୍ନତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହିତ MPO ସଂଯୋଜକଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ MTP® ସଂଯୋଜକ US Conec ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଟେ |ତେଣୁ MTP® ସଂଯୋଜକମାନେ ସମସ୍ତ ଜେନେରିକ୍ MPO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ MPO ଆଧାରିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ |ଯଦିଓ, ଜେନେରିକ୍ MPO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ MTP® ସଂଯୋଜକ ହେଉଛି ଏକାଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି |

MTP MPO ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କି?

ହଁ, MPO ଏବଂ MTP ସଂଯୋଜକମାନେ 100% ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଅଦଳବଦଳଯୋଗ୍ୟ |MPO ଏବଂ MTP ସଂଯୋଜକମାନେ ଉଭୟ SNAP (ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପୁସ୍-ପଲ୍ କପଲିଂ) ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ IEC-61754-7 ଏବଂ TIA-604-5 (FOC155) ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ |

MPO ଅପେକ୍ଷା MTP ଭଲ କି?

ହଁଉତ୍ତମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ MTP® ସଂଯୋଜକ ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ MPO ସଂଯୋଜକ |

MPO MTP ପୁରୁଷ କି ମହିଳା?

MTP ସଂଯୋଜକମାନେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତ a ଏକ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଏ |ପୁରୁଷ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳା ସଂଯୋଜକଙ୍କ ପାଖରେ କ p ଣସି ପିନ ନାହିଁ (ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖନ୍ତୁ) |

wps_doc_0

ଟାଇପ୍ ଏ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ବି MPO / MTP ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?

ଏକ MPO / MTP ଆଡାପ୍ଟର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମିଳନ ସଂଯୋଜକ ଚାବି ଅଛି |ଟାଇପ୍ B ଟ୍ରଙ୍କ୍ କେବୁଲ୍ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଅପ୍ ସଂଯୋଜକ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହି ପ୍ରକାରର ଆରେ ମିଳନ ଏକ ବିପରୀତ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଇବର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ |

ଏକ MTP® ଅଭିଜିତ କ’ଣ?

ମାନକ MTP® ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ତୁଳନାରେ MTP® ଏଲିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ କମ୍ ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏକ ଯୁଗଳ ଯୋଡି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ ପାଇଁ 0.35db ବନାମ 0.6db ଏବଂ ଏକକ ମୋଡ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ ପାଇଁ 0.35db ବନାମ 0.75db |

ଏକ MTP® ପ୍ରୋ କେବୁଲ୍ କ’ଣ?

MTP® PRO ପ୍ୟାଚ୍ କର୍ଡ MTP® PRO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ-ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାରଖାନା-ପଲିସ୍ ହୋଇଛି |ସରଳତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, MTP® PRO ସଂଯୋଜକ ଉତ୍ପାଦର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବାବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୋଲାରିଟି ଏବଂ ପିନ୍ ପୁନ f ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ୍ୟାବଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୁଁ MTP® କିମ୍ବା MPO କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି?

ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ୍ୟାବଲିଂ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଉଭୟ MTP® ଏବଂ MPO ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ କ୍ୟାବଲିଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ MTP® ସଂଯୋଜକ MPO ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -17-2023 |